Disclaimer

Copyright

Deze site en de daarvan deel uitmakende inhoud en programma-onderdelen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de bezoekers ten behoeve van het doel waarvoor deze site is ontwikkeld.

Alle economische, juridische, intellectuele eigendoms- en/of andere rechten – zowel met betrekking tot de inhoud, de vormgeving als de programmatuur van Werkenbijdekamarkt.nl – berusten bij Detailresult Services B.V. Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden, niets uit deze site worden overgenomen, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronische media of anderszins.

Alle rechten voorbehouden aan Detailresult Services B.V.

Copyright (EN)

This site may only be used for personal, non-commercial purposes. No part of this site, neither with regard tot its content, nor with regard to its form or programme, nor any partial adaptation thereof, may be used, reproduced or made public in any form or way or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, printing, recording or by any information storage or retrieval system without the express written consent in advance of the entitled owners, i.e. Detailresult Services B.V., except where permitted by Dutch Law.

All rights reserved. Detailresult Services B.V.

© Copyright Detailresult Services B.V.